Hovedkontor: 
Brovej 20A,  8800 Viborg 

Udvikling: 
Kasernevej 8,  8800 Viborg